O nás

Projekt The Bouda je realizován Sborem Jednoty bratrské v Turnově a občanským sdružením Nová naděje od roku 2006. Projekt je zaměřený na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje a zahrnuje: 

 • Dětský den Bouda na ulici a lampionový průvod Bouda s lampionem
 • Letní výpravu Bouda na cestách
 • Akci Bouda za vysvědčení - odměna pro školáky na konci školního roku
 • Nízkoprahový klub pro děti a mládež The Bouda Club 
 • Klub 13 - odpolední klub pro teenagery
 • Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy, partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus).
 • Klub Boudička pro rodiče s dětmi – programy pro maminky (netradiční výtvarné techniky, společné vaření, výlety) s možností herny pro děti. 
 • Anglická konverzace s rodilými mluvčími. 
 • Finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti (rodinný rozpočet, harmonizace příjmů a výdajů, řešení zadluženosti domácnosti). 
 • Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací. 
 • Pořádání rodinných terapeutických pobytů. 
 • Pořádání humanitární akce Service Project (dobrovolnická práce amerických studentů pro mateřské, základní a střední školy, konverzace v angličtině, kluby a programy pro děti).