Nová naděje

 

Nová naděje, o. s. byla založena v roce 1991 jako občanské sdružení, které se zabývá prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti formou přednášek, vydávání literatury, klubové činnosti, spoluprací se školami a dalšími neziskovými organizacemi.

Na našich přednáškách nabízených základním a středním školám a domovům mládeže se zaměřujeme na aktuální témata – vztahy a partnerství, AIDS a HIV, drogy, šikana a násilí. Na výběru témat se snažíme spolupracovat i se školami a pro některé se stáváme základním partnerem pro preventivní činnost. Dětem a studentům nabízíme i alternativu v podobě nízkoprahového klubu The Bouda pro děti a mládež. Od založení tohoto projektu v lednu 2007 prošlo klubem přes 200 dětí a teenagerů.

Založili jsme klub pro maminky s dětmi, pořádáme rodinné terapeutické pobyty a nabízíme i rodinné a finanční poradenství. Jedenkrát týdně nabízíme zdarma výuku angličtiny formou konverzace s rodilými mluvčími.

Naším hlavním cílem je snaha o zlepšování kvality života cílové skupiny - dětí, mládeže a rodin.

 Kontakt

 

Nová naděje o.s.
28. října 543, 511 01 Turnov
www.novanadeje.cz
info(zavináč)thebouda.cz
IČO: 18827322
bank. spojení: 2400087263 / 2010