Bouda na grilu - benefiční grilovačka

05.09.2010 17:19

V sobotu 4. září jsme uspořádali tradiční poprázdninovou grilovačku spojenou (vzhledem k nedávným událostem v Libereckém kraji) s finanční sbírkou na pomoc obětem srpnových záplav. Výtěžek sbírky ve výši 21.024 Kč přidáme k celkové sumě sbírky pořádané Jednotou bratrskou, která k 3. 9. činila 340.000 Kč. Přispívat je možné i nadále na účet číslo 2100035998/2010 pod variabilním symbolem 6823100.

Aktuálně naši pomoc zaměřujeme na zprostředkování a zajištění základních materiálních potřeb lidí, se kterými jsme v kontaktu. Tato druhá fáze přirozeně navazuje na pomoc při vyklízení domů a jejich okolí, snažíme se rychle reagovat na konkrétní potřeby lidí a neplýtvat silami ani prostředky. Stále pracujeme v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantu, Chrastavě a okolí, kde má Jednota bratrská sbory s lidmi, kteří znají aktuální situaci i potřeby. 

Zároveň jsme v aktivním kontaktu s humanitární organizací Hands for Help v Hejnicích, které pomáháme zajišťovat dobrovolníky, finance a materiál na opravy poničených domů. Spolupráce a pomoc probíhá od začátku záplav a je rovněž založená na znalosti situace v dané oblasti. 

MÁME AKUTNÍ NEDOSTATNEK DOBROVOLNÍKŮ PRO POMOC V HEJNICÍCH!
Pokud máte možnost přijet (jednotlivci i skupiny), kontaktujte Jana Morávka na e-mailu moravek(zavináč)jbcr.info nebo na telefonu 777 171 540. Strava a ubytování zajištěno. 
Situaci v regionu sledují naši lidé přímo v postižených vesnicích. Nejnovější informace jsou k dispozici na stránkách
 Jednoty bratrské.

 

 

—————

Zpět