Slavnostní otevření Centra sociální rehabilitace

19.10.2011 18:13

17. 10. 2011 bylo slavnostně otevřeno Centrum sociální rehabilitace v prostorách Diakonie Dubá. Otevření proběhlo za účasti mnoha vzácných hostů: hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera, poslanců Parlamentu ČR Jana Farského, Václava Horáčka a Petra Skokana, starostky města Dubá Zdeňky Šepsové a biskupů Jednoty bratrské Petra Krásného a Jana Klase. Sbor Jednoty bratrské jako jednoho z partnerů tohoto projektu zastupovali kazatelé Petr Gruber a Petr Boudný, který je rovněž členem Rady Diakonie.

Provoz Centra sociální rehabilitace byl zahájen v roce 2005. Od března 2010 probíhala druhá část rekonstrukce objektu Diakonie v rámci programu ROP NUTS II Severovýchod - Rozvoj venkova. Investice do oprav a vybavení dosáhly výše 5,6 mil. Kč (85 % hradila EU, 7,5 % stát a 7,5 % vlastní zdroje).

Díky rekonstrukci je zdvojnásobena kapacita Diakonie na 8 bytů, byla postavena společenská a výuková místnost, sociální zařízení vyhovující požadavkům uživatelů. Rekonstrukce umožnila vybudovat kuchyňku a zázemí pro zaměstnance.

Klienty Diakonie se stávají dospělí lidé po nejrůznějších úrazech a nemocích s trvalými následky a lidé s vrozeným tělesným či jiným zdravotním omezením, kteří nechtějí žít v budoucnu v ústavech sociální péče, ale touží po samostatnosti. Délka pobytu v zařízení Diakonie je uzpůsobena potřebám každého žadatele a zpravidla se pohybuje v rozmezí 1 - 3 let. Uživatelé pak odcházejí do vlastního bezbariérového bydlení, zpět k rodině či jiného vhodného zařízení, které je schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat

a rozvíjet.

Další informace získáte na www.diakonieduba.cz.

 

—————

Zpět